Педагогам

МО учителей белорусского языка

Верабей Алена Іванаўна
настаўнік  вышэйшай катэгорыі

Салаўёва Жанна Уладзіміраўна
настаўнік 1-й катэгорыі

Квасоўка Наталля Канстанцінаўна
настаўнік 1-й катэгорыі

Русалоўская Аксана Анатольеўна
настаўнік  вышэйшай катэгорыі

Гуцалюк Ірына Леанідаўна
настаўнік вышэйшай катэгорыі

Гайдукевіч Таісія Аляксандраўна
настаўнік 1-й катэгорыі

Прахаровіч Людміла Казіміраўна
настаўнік вышэйшай катэгорыi

Адзіная метадычная тэма: «Удасканаленне кампетэнтнасці  настаўнікаў па пытаннях арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці  і па фарміраванні нацыянальнай ідэнтычнасці вучняў».

Мэта работы метадычнага аб’яднання: удасканаленне прадметна-метадычнай падрыхтоўкі настаўніка беларускай мовы і літаратуры.

Задачы:

  1. Інфармаванне настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры аб нарматыўна-прававым, навукова-метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах у 2020/2021 навучальным годзе, навінах педагагічнай літаратуры.
  2. Актуалізацыя і паглыбленне прадметных ведаў настаўнікаў, удасканаленне методыкі выкладання вучэбных прадметаў «Беларуская мова», «Беларуская літаратура», авалоданне здароўезберагальнымі тэхналогіямі.
  3. Уключэнне настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры ў дзейнасць па засваенні спосабаў рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу ў выкладанні вучэбных прадметаў «Беларуская мова», «Беларуская літаратура», выхаваўчага патэнцыялу адпаведных вучэбных і факультатыўных заняткаў.
  4. Стварэнне ўмоў для гарманічнага развіцця асобы, засваення вучнямі сістэмы ведаў пра агульначалавечыя гуманістычныя каштоўнасці, асэнсавання імі маральна-этычных паняццяў і  пазіцый.
  5. Павышэнне матывацыі вучняў да ўдзелу ў алімпіядным руху, навукова-даследчай дзейнасці.

Тэмы пасяджэнняў метадычнага аб’яднання настаўнікаў

 беларускай мовы і літаратуры

ДУА “Гродзенская гарадская гімназія”

ў 2020/2021 навучальным годзе

Месяц Тэмы пасяджэнняў
жнівень Веданне нарматыўнага прававога забеспячэння адукацыйнага працэсу як адзін з асноўных складнікаў прафесійнай кампетэнтнасці педагога
студзень Сучасныя падыходы да арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”
сакавік Шляхі развіцця творчых здольнасцей вучняў і іх настаўнікаў у кантэксце вывучэння беларускай мовы і літаратуры
чэрвень Вынікі работы метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры за 2020/2021 навучальны год

Спіс твораў для дадатковага чытання (5 клас)

В.Адамчык. «Сонечны зайчык»

Х. К. Андэрсен. «Казкі»

Беларускія народныя казкі.

«Бяздоннае багацце: легенды, паданні, сказы» (уклад. А. Гурскі).

Я. Брыль. «Цюцік».

Э.Валасевіч. «Дняпроўскі чарадзей».

Браты Грым. «Казкі».

А.Грачанікаў. «Казка пра Івана-ганчара і пачвару цара».

У. Дубоўка. «Як сінячок да сонца лётаў».

Д. Зальтэн. «Бэмбі».

М. Зарэмба. «Паддаўкі», «Арэхавы Спас».

Карусь Каганец. «Скрыпач і ваўкі».

У.Караткевіч. «Чортаў скарб», «Кацёл з каменьчыкамі».

Д. Р. Кіплінг. «Маўглі».

Якуб Колас. «Што яны страцілі», «Стары лес».

А. Ліндгрэн. «Браты Львінае Сэрца».

М. Лынькоў. «Міколка-паравоз».

А. Масла. «Таямніца закінутай хаты».

«Прыстань ваўкалакаў: чарадзейныя казкі» (уклад. А. Гурскі).

Э. Распэ. «Прыгоды барона Мюнхаўзена».

А. Якімовіч. «Рыжык», «Залатая дзіда».

Спіс твораў для дадатковага чытання (6 клас)

У.Бутрамееў. «Вялікія і славутыя людзі беларускай зямлі».

Васіль Вітка. «Трывога ў Ельнічах».

Віталь Вольскі. «Падарожжа па краіне беларусаў».

А. Вялюгін.»Дзіва».

Зб. «Жаўранкі пад палямі» (уклад. А.Бадак).

Якуб Колас. «На чужым грунце»,»Сірата Юрка», «Чортаў камень», «Купальскія светлякі».

Янка Маўр. «У краіне райская птушкі: аповесці, апавяданні».

І.Навуменка.»Вайна каля Цітавай копанкі».

Зб. «Ніколі не забудзем».

А.Пальчэўскі. «Рэкс і Казбек».

І.Пташнікаў. «Арчыбал».

Б.Сачанка. «Зерне і млын».

В.Стома. Зб. «У нерушы дзікай прыроды».

Р.Стывенсан. «Востраў скарбаў».

І.Сяркоў. «Мы з Санькам у тыле ворага».

Д.Фінемар »Сказ пра Робіна Гуда».

М.Чарняўскі.  «Вогнепаклоннікі»,»Страла расамахі».

У.Шыцік.»Зорны камень»,»Настаўнік».

Спіс твораў для дадатковага чытання (7 клас)

В. Адамчык.  «Урок арыфметыкі».

У. Аляхновіч. «Першае каханне».

Р. Баравікова. «Казкі астранаўта».

В. Быкаў. «Альпійская балада».

А. Васілевіч.  «Пачакай, затрымыйся…»

Ж .Верн. «Таямнічы востраў».

У. Дамашэвіч.» Абуджэнне».

А. Камароўскі. «Бусел».

У. Караткевіч. «Кніганошы».

А. Кобец-Філімонава.  «Жаваранкі над Хатынню».

Д. Лондан. «Белы клык».

А. Марціновіч. «Гістарычныя постаці».

П. Місько.  «Эрпіды на планеце Зямля».

А. Наварыч. «Антонік».

І. Пташнікаў.» Ільвы».

Я. Сіпакоў. «Зялёны лісток на планеце Зямля ’’.

А. Федарэнка. «Шчарбаты талер».

В. Хомчанка.» Звон пад зямлёй».

У. Шыцік. «Кіб загаварыў апоўначы ’’.

Спіс твораў для дадатковага чытання (8 клас)

В .Адамчык. «Дзікі голуб».

А. Бадак. «Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца».

П. Васючэнка. Зб.  «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі».

С. Дзяргай. «Чатыры стыхіі».

Р. Джаваньёлі.  «Спартак».

А. Дзюма. «Тры мушкецёры».

А. Камароўскі. Зб. «Пенальці»   (адно з апавяданняў).

К. Камейша. «Кубак блакіту».

В .Карамазаў. «Прыліпала».

У .Караткевіч. «Лісце каштанаў».

А .Масарэнка. «На бабровых тонях».

П .Місько. «Грот Афаліны».

М. Мятліцкі. « Чаканне сонца».

Л .Рублеўская.» Сэрца мармуровага анёла».

А .Сербантовіч. « Пярсцёнак».

М. Стральцоў.» Адзін лапаць, адзін чунь».

Р. Стывенсан. «Чорная страла».

М. Федзюковіч. Зб. «Красадзён».

І. Чыгрынаў. »Бульба».

Я. Янішчыц. »Зорная паэма».

Спіс твораў для дадатковага чытання (9 клас)

«Дрэва вечнасці: кніга для пазакласнага чытання» (уклад. В. Кушнярэвіч).

А. Абуховіч. Вершы.

М. Арочка. «Судны   дзень Скарыны».

Д. Бічэль. Вершы са зб. «А на Палессі»:»Замест запавету»,»На пляцы пятлі», «Еўфрасіння Полацкая»,»Словам Скарыны «,«Вершатворца Сімяон Полацкі « «Літанне «.

Т. Бондар. «Рагнеда «.

Зб. «Карона  Вітаўта Вялікага».

Карусь Каганец. «Модны  шляхцюк «.

У. Караткевіч. «Дрэва вечнасці «.

М. Кацюбінскі. «Цені забытых продкаў «.

Ю. Крашэўскі.» Хата за вёскай «.

А. Куляшоў.  » Хамуціус «.

М. Лужанін. «Колас расказвае пра сябе «.

«Мае браты, мае суседзі « (уклад. Т. Кабржыцкая, В. Рагойша).

А. Мальдзіс. «Як жылі нашы продкі ў XVIII ст.».

М. Маляўка. Зб. «Старая зямля «.

А. Марціновіч. Зб. «Хто мы, адкуль мы «.

Б. Мікуліч. «Развітанне».

А. Наўроцкі. «Валун «.

Ш. Руставелі. «Віцязь у тыгравай шкуры «.

А. Статкевіч-Чабаганаў. «Лёс роду – лёс радзімы».

К. Тарасаў. «Тры жыцці княгіні Рагнеды».

Я. Чачот. «Наваградскі замак «.

Т. Шаўчэнка. Вершы. Паэмы.

Ш. дэ Кастэр. « Легенда пра Ціля Уленшпігеля «.

Спіс твораў для дадатковага чытання (10 клас)

Зб.»Беларуская байка» (уклад. Э.Валасевіч).

Р. Бёрнс «Вам слова, Джон Ячмень!: выбраная лірыка».

Г. Бураўкін. Зб.»Чытаю тайнапіс вачэй».

А. Грачанікаў. Зб. «Палессе».

Г. Далідовіч. «Гаспадар -камень».

Зб. «Душа мая тужлівая» (уклад. В. Шніп).

А. Дзялендзік «Чатыры крыжы на сонцы».

А. Жук. «Халодная птушка».

В. Зуёнак. «Маўчанне травы».

Е. Лось. Зб.» І каласуе даўгалецце…».

І. Навуменка.» Сасна пры дарозе».

А. Пісьмянкоў. «Думаць вершы…».

Зб.»Прайсці праз зону». (уклад. І Бутовіч).

А.Пысін. Вершы са зб. «Твае далоні», «Ёсць на свеце мой алень».

А. Разанаў. Зб. «Вастрыё стралы».

Б. Сачанка. «Кругазварот».

Я. Сіпакоў. Зб. «Веча славянскіх балад».

В. Шніп. Зб. «Гронка святла».

Я. Янішчыц. Зб.»Маналог вавёркі».

Спіс твораў для дадатковага чытання (11 клас)

Паэзія

«Галасы вёснаў: сучасная беларуская паэзія». ШБ (склад. А. Бельскі, У. ДЗіско).

«Споведзь калосся:беларуская паэзія другой палавіны ХХ стогоддзя». ШБ (склад. А. Бельскі, У. Дзіско).

«Сталася думкі, маладосць душы: зб. паэзіі». ШБ (склад. М. Мятліцкі).

Р. Баравікова. «Дрэва для райскай птушкі».

Ю. Голуб. Зб. «Сын небасхілу».

П. Макаль. Зб. «Азбука любві».

М. Мятліцкі. «Выбранае».

П. Панчанка Зб. «Горкі жолуд», «Высокі бераг», «Зямля ў мяне адна».

А. Разанаў.» «У горадзе валадарыць Рагвалод».

А. Русецкі. Зб. «Яго вылікасць».

А. Сыс. Зб. «Пан лес», «Агмень».

В. Шніп. Зб. «Балада камянёў».

Я. Янішчыц Зб. «У шуме жытняга святла», «Каліна зімы», «Пачынаецца ўсё з любві…». (на выбар).

Проза

Л.Дайнека. Раман» Жалезныя жалуды».

В. Карамазаў. Эсэ «Зачараваная душа».

А. Кудравец. Зб.» Смерць нацыяналіста».

Г. Марчук. Раман» Кветкі правінцыі».

В. Праўдзін. «Апавяданні».

І. Шамякін. Аповесць «Ахвяры», раман «Злая зорка».

Драматургія

А. Дзялендзік.»Гаспадар».

А, Дудараў. «Палачанка».

Г. Марчук. «Калі заспявае певень».

А. Петрашкевіч.» Меч Рагвалода».

І. Чыгрынаў. «Следчая справа Вашчылы».